การสบทบทุนสร้างพระคัมภีร์

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทราร่วมสร้างพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่วัดสำคัญ วัดที่มีการเรียนการสอนพระปริยัติ สถาบันที่มีการศึกษาทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งหอสมุดสำคัญๆทั้งในและต่างประเทศ

 1. สมทบทุน ๖๐๐๐๐ บาท สร้างพระคัมภีร์ ๑ คัมภีร์ พิมพ์ ๒๐๐ เล่ม ประมาณ ๔๒๐ หน้า มีรูปเจ้าภาพผู้สร้าง รูปครอบครัว หรือ พร้อมมิตรสหาย
 2. สมทบทุนเป็นหน้า ตั้งแต่ ๓๐๐ บาทขึ้นไป จะจารึกชื่อของผู้บริจาคไว้ท้ายเล่มพระคัมภีร์

ท่านสามารถสมทบทุนเงินได้ดังนี้

 1. สมทบทุนด้วยตนเองที่ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ วันจันทร์ – วันศุกร์ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
 2. โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาวรจักร
   บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๕๑ – ๑ – ๑๗๒๘๖ – ๙
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาจักรพรรดิพงษ์
   บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๕๔ – ๑ – ๑๙๔๖๑ – ๖
 3. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
 4. ธนาณัติสั่งจ่าย มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ปณ.หลานหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐