ติดต่อเรา

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
ในบริเวณวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ซอยโรงเรียนวัดสระเกศ
ถนนจักรพรรดิพงษ์
แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
๑๐๑๐๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๓ ๐๓๑๖
โทรสาร ๐๒ ๒๒๑ ๘๐๐๑

Email: bhumibalofd@gmail.com