ผลงานของมูลนิธิ

การดำเนินการจัดสร้างและเผยแพร่พระคัมภีร์ เพื่อสืบทอดพุทธมรดก

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ธรรมะและเกร็ดความรู้

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ในบริเวณวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ซอยโรงเรียนวัดสระเกศ     ถนนจักรพรรดิพงษ์
แขวงบ้านบาตร     เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร    ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๓ ๐๓๑๖
โทรสาร   ๐๒ ๒๒๑ ๘๐๐๑
Email: bhumibalofd@gmail.com