ผลงานของมูลนิธิ

การดำเนินการจัดสร้างและเผยแพร่พระคัมภีร์ เพื่อสืบทอดพุทธมรดก

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ จะจัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี 

อ่านต่อ

ธรรมะและเกร็ดความรู้

จัดทำจุลสารธรรมิกสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ และธรรมะน่ารู้ทั่วไป

อ่านต่อ

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ในบริเวณวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ซอยโรงเรียนวัดสระเกศ     ถนนจักรพรรดิพงษ์
แขวงบ้านบาตร     เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร    ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๓ ๐๓๑๖
โทรสาร   ๐๒ ๒๒๑ ๘๐๐๑
Email: bhumibalofd@gmail.com