ผลงานของมูลนิธิ

การดำเนินการจัดสร้างและเผยแพร่พระคัมภีร์ เพื่อสืบทอดพุทธมรดก

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ จะจัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี 

อ่านต่อ

ธรรมะและเกร็ดความรู้

สืบทอดพุทธมรดก

อ่านต่อ

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ในบริเวณวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ซอยโรงเรียนวัดสระเกศ     ถนนจักรพรรดิพงษ์
แขวงบ้านบาตร     เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร    ๑๐๑๐๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๓ ๐๓๑๖
โทรสาร   ๐๒ ๒๒๑ ๘๐๐๑

Email: bhumibalofd@gmail.com