ผลงานของมูลนิธิ

การดำเนินการจัดสร้างและเผยแพร่พระคัมภีร์ เพื่อสืบทอดพุทธมรดก

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ จะจัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี 

อ่านต่อ

ธรรมะและเกล็ดความรู้

สืบทอดพุทธมรดก

อ่านต่อ

 

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ตึกสมเด็จฯ ญาโณทยมหาเถร ในบริเวณวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ถนนจักรพรรดิพงษ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๓ ๐๓๑๖
โทรสาร ๐๒ ๒๒๑ ๘๐๐๑

Email: bhumibalofd@gmail.com